Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100122 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1618, ул. Маринковица, м. Гърдова глава
Телефон:028565132
Мобилен:0899168052
Специалност:Геодезия
Стаж:НИ-1999
Образование:висше (УАСГ - София)