Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100121 (14.12.2009 г.) , 300100066 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Димитровград 6400, бул. Г. С. Раковски
Мобилен:0898428223
Специалност:Технология на машинното производство
Стаж:НИ-1996 МС-1996
Образование:висше (ВМГИ - София)