Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100054 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1229, ж.к. Връбница 1
Телефон:029865133
Мобилен:0888353167
Специалност:Автоматика и телемеханика
Стаж:ТП-1993
Образование:висше (Ленинградски електротехнически институт)