Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100118 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Плевен 5800, ул. Тунджа
Телефон:064842048, 064880109
Мобилен:0898603953
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше (ВИСИ - София)