Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100065 (14.12.2009 г.), 100100116 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Стара Загора 6000, ул. Димитър Наумов
Телефон:042601170, 042629082
Мобилен:0888712664
Факс:042601170
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-1998 МС-2008
Образование:висше (ВИАС - София)