Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100115 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1618, ж.к. Братя Бъкстон
Телефон:028558127
Мобилен:0888391041
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-1993
Образование:висше (ВИАС - София)