Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100049 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1233, ж.к. Банишора
Телефон:028324381
Мобилен:0887828993
Специалност:Технология и машиностроенето
Стаж:ТП-1993
Образование:висше (ВМЕИ Ленин - София)