Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100109 (14.12.2009 г.), 810100350 (16.08.2011 г.), 500100047 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Плевен 5800, ул. Тунджа
Телефон:064800260, 064802800
Мобилен:0887214657, 0899184999
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1995 ТП-2001 ЗЗ-2011
Образование:висше (ВИАС - София)