Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100046 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Плевен 5800, ул. Гевгели
Телефон:064827270, 064832343
Мобилен:0898446988
Факс:064827270
Специалност:Далекосъобщителна техника
Стаж:ТП-1994
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)