Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100063 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Плевен 5800, ул. Янко Сакъзов
Телефон:064800714
Мобилен:0888258624
Специалност:Ел. машини и апарати
Стаж:МС-2001
Образование:висше (ВMEИ - Варна)