Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 300100062 (14.12.2009 г.), 100100106 (14.12.2009 г.), 500100044 (14.12.2009 г.), 810100120 (28.03.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9020, ж.к. Възраждане
Телефон:052508446
Мобилен:0888452298
Специалност:Организация на производството и управление в промишлеността
Стаж:НИ-2001 МС-1997 ТП-1997 ЗЗ-2004
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна)