Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100060 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Ловеч 5500, ул. Търговска
Телефон:068624072, 068627662
Мобилен:0887274579, 0878274579
Факс:068624072
Специалност:Селскостопанска техника
Стаж:МС-1994
Образование:висше (ВТУ Ангел Кънчев - Русе)