Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100058 (14.12.2009 г.), 100100103 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7002, ж.к. Възраждане, ул. Сан Стефано
Телефон:082893479
Мобилен:0889591827
Специалност:Хидромелиоративно стрителство
Стаж:НИ-1997 МС-2001
Образование:висше(ВИАС - София)