Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100057 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7015, ж.к. Дружба 3, ул. Ал. Хаджирусев № 3
Телефон:082884101, 082861810
Мобилен:0885950102
Факс:082825349
Специалност:Изчислителна техника
Стаж:МС-1994
Образование:висше(ВТУ Ангел Кънчев - Русе)