Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100102 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7015, ж.к. Дружба 3, ул. Д. Войников
Телефон:082828052
Мобилен:0885059426
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(УАСГ - София)