Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100040 (14.12.2009 г.), 400100005 (14.12.2009 г.), 100100101 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7002, ул. Коледница
Телефон:082828052, 082835966
Мобилен:0889714825
Факс:082835966
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993 ПИИС-1997 ТП-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)