Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100554 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7020, ул. Плевен
Телефон:082519364
Мобилен:0895744546
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:ТП-1993
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна)