Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100056 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7000, ул. П. Д. Петков
Телефон:082838417
Мобилен:0897619704
Специалност:Технология на машиностроенето
Стаж:МС-1993
Образование:висше(ВИММЕСС - Русе)