Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100053 (14.12.2009 г.), 100100096 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1784, ж.к. Младост 1
Мобилен:0878966578
Специалност:Подемно-транспортни, пътни и строителни машини
Стаж:НИ-2001 МС-2001
Образование:висше(ТУ - София)