Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100089 (14.12.2009 г.), 500100034 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4003, ж.к. Гагарин, бул. България
Телефон:032942137
Мобилен:0888524086
Специалност:Пътно строителство
Стаж:НИ-1993 ТП-1993
Образование:висше(ВИСИ - София )