Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100030 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9002, ул. Селиолу
Телефон:052660717
Мобилен:0888805651
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:ТП-1995
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна )