Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100029 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Добрич 9300, ж.к. Дружба 2
Телефон:058832819
Мобилен:0889921939
Специалност:Икономика на промишлеността
Стаж:ТП-1993
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна )