Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100086 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Добрич 9300, ул. Бойчо Огнянов
Телефон:058681001
Факс:058681001
Специалност:Икономика и управление на селското стопанство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(СА Д. А. Ценов - Свищов)