Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100028 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7020, ул. Мадарски конник
Телефон:082835491
Мобилен:0888712183
Специалност:Технология на машиностроенето и металорежещите машини
Стаж:ТП-1993
Образование:висше(ВИММЕСС - Русе)