Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100043 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7020, ул. Мадарски конник
Телефон:082835491
Мобилен:0889597080
Специалност:Технология на машиностроенето и металорежещите машини
Стаж:МС-1993
Образование:висше(ВИММЕСС - Русе)