Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100027 (14.12.2009 г.), 100100082 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9023, ж.к. Владислав Варненчик
Телефон:052562865
Мобилен:0887148998
Специалност:Организация, планиране и управление на строителството
Стаж:НИ-2001 ТП-1999
Образование:висше (ВИНС Д. Благоев - Варна)