Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100081 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Велико Търново 5006, ул. Ален мак
Телефон:062620126
Мобилен:0888976096, 0887877635
Факс:062620126
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше (ВИСИ - София)