Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100079 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Казанлък 6100, ул. Тюлбенска
Телефон:043163307
Мобилен:0878319262
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИАС - София)