Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100039 (14.12.2009 г.) , 500100025 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Русе 7012, ул. Мария Луиза
Телефон:082831760, 082834286
Мобилен:0887309204, 0897926134
Факс:082834284
Специалност:Ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и ССМ
Стаж:МС-1993 ТП-1995
Образование:висше(ВИММЕСС - Русе)