Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100024 (14.12.2009 г.), 100100074 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9002, ул. Васил Друмев
Телефон:052980922, 052658411
Мобилен:0888845646
Специалност:Автоматизация на производството
Стаж:НИ-1996 ТП-1995
Образование:висше(ВМЕИ - Варна)