Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100073 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Русе 7020, ул. Мадарски конник
Телефон:082830146
Мобилен:0878965059
Факс:082830146
Специалност:Комуникационна техника и технологии
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(РУ Ангел Кънчев - Русе)