Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100070 (14.12.2009 г.) , 300100705 (16.05.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Перник 2303, кв. Мошино, ул. Олег Кошевой
Мобилен:0888970688
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2002 МС-2011
Образование:висше(УАСГ - София)