Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100037 (14.12.2009 г.) , 500100023 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8018, ж.к. Зорница
Телефон:056863201
Мобилен:0888249400
Специалност:Двигатели с вътрешно горене
Стаж:МС-1993 ТП-1993
Образование:висше(ВМЕИ - Варна )