Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100068 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9002, ул. Никола Михайловски
Телефон:052625308
Мобилен:0888526235
Специалност:Международни икономически отношения
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ИУ - Будапеща)