Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100067 (14.12.2009 г.), 300100036 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9010, ул. Райно Попович
Мобилен:0888317041
Специалност:Корабни машини и механизми
Стаж:НИ-1998 МС-2002
Образование:висше(ВНВМУ Н. Й. Вапцаров - Варна)