Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100061 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1309, ул. Димитър Петков
Телефон:028659517
Мобилен:0878369038
Факс:029632152
Специалност:Право
Стаж:НИ-1996
Образование:висше (СУ Св. Климент Охридски - София)