Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100059 (14.12.2009 г.), 300100029 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Кърджали 6600, ул. П. К. Яворов
Телефон:036124383
Мобилен:0887412157, 0885266288
Факс:036124383
Специалност:Автомобилен транспорт, трактори и кари
Стаж:НИ-2001 МС-2000
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)