Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100058 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Кърджали 6600, ул. Ген. Делов 7, бл. Младост
Мобилен:0888907156, 0882410576
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИСИ - София)