Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100057 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Видин 3700, ж.к. Георги Бенковски
Телефон:094621605
Мобилен:0898422813
Специалност:Строителство и архитектура
Стаж:НИ-1998
Образование:ср. специално (ТСА Г. С. Раковски - Враца)