Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100100055 (14.12.2009 г.), 810100051 (12.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Габрово 5300, ул. Чардафон
Телефон:066820811
Мобилен:0899146200, 0887308221
Факс:066820811
Специалност:Земеустройство
Стаж:НИ-1994 ЗЗ-2003
Образование:висше(ВИСИ - София)