Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100051 (14.12.2009 г.), 500100020 (14.12.2009 г.), 810100014 (09.11.2010 г.), 300100027 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1729, ж.к. Младост 1А
Мобилен:0898660201
Специалност:Хидромелиоратавно строителство
Стаж:НИ-2006 МС-2005 ТП-2008 ЗЗ-2009
Образование:висше(УАСГ - София)