Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100019 (14.12.2009 г.), 100100046 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1404, ж.к. Гоце Делчев
Телефон:028566103, 028588401
Мобилен:0888006746
Факс:028566103
Специалност:Международни икономически отношения
Стаж:НИ-2001 ТП-2002
Образование:висше(УНСС - София)