Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100018 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1680, ж.к. Борово
Телефон:028566103
Мобилен:0888006745
Факс:028566103
Специалност:Финанси
Стаж:ТП-2002
Образование:висше(УНСС - София)