Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100017 (14.12.2009 г.), 100100045 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Кюстендил 2500, ул. Вола
Телефон:078552170
Мобилен:0886405650
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-1994 ТП-1995
Образование:висше(ВИАС - София)