Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100044 (14.12.2009 г.), 500100016 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пазарджик 4400, ул. Есперанто
Телефон:034444425
Мобилен:0885413532
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1995 ТП-1995
Образование:висше(ВИСИ - София)