Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100015 (14.12.2009 г.), 300100733 (16.05.2011 г.), 810100100 (25.01.2011 г.), 100100043 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Перник 2300, ул. Струма
Мобилен:0887947225
Специалност:Финанси и кредит
Стаж:НИ-2006 ТП-2008 ЗЗ-2008 МС-2011
Образование:висше(ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов)