Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100100042 (14.12.2009 г.), 300100022 (14.12.2009 г.), 810100037 (12.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Велико Търново 5000, ул. Чавдар войвода
Телефон:062654477
Мобилен:0886439099, 0899453333
Факс:062654477
Специалност:Трактори и кари
Стаж:НИ-2000 МС-1998 ЗЗ-2006
Образование:висше(ВИММЕСС - Русе)