Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100039 (14.12.2009 г.), 500100014 (14.12.2009 г.), 300100021 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, ул. Никола Войводов
Телефон:032661530, 032667990
Мобилен:0888347410
Специалност:Електронна техника
Стаж:НИ-2004 МС-1993 ТП-1993
Образование:висше (ВМЕИ - Габрово)