Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100037 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7006, ж.к. Родина 2, ул. Чипровци
Телефон:082825896
Мобилен:0888825256
Специалност:Земеустройство
Стаж:НИ-1995
Образование:висше (ВИАС - София)