Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100036 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Панагюрище 4500, ул. Георги Бенковски
Мобилен:0888769769, 0899963993
Специалност:Технология на строителството
Стаж:НИ-2000
Образование:висше(ВНВСУ Ген. Благой Иванов - София)